DOCUMENTACIÓN.

 
OBSERVACIÓNS DO TESOREIRO PDF
CADRO DE PARTICIPACIÓNS PDF
PLANIFICACIÓN DA TEMPADA 2018 PDF
CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS PDF
AFILIACIÓN 2020 EXCEL
TABOA DE MEDIDAS ESPECIES DE MAR PDF
RISCOS ELÉCTRICOS NA PESCA PDF
SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA COMPETICIÓNS E ACTIVIDADES PARA NENOS DOC
ESTATUTOS E REGULAMENTO DA FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA PDF
PÓLIZA DE ACCIDENTES PDF
PARTE DE ACCIDENTES (No hay parte de accidentes, se hace mediante telefono 902456645)
Acordos Deportivos 2016 PDF
Acordos Deportivos 2017 PDF
Convenio de colaboración con deportes 2018 PDF
Formulario de inscrición campionatos A - B - C
Solicitud de certificados PDF
Protocolo de actuación frente a la violencia sexual PDF