DOCUMENTACIÓN.

 
OBSERVACIÓNS DO TESOREIRO PDF
CADRO DE PARTICIPACIÓNS PDF
PLANIFICACIÓN DA TEMPADA 2018 PDF
CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS PDF
AFILIACIÓN 2018 EXCEL
TABOA DE MEDIDAS ESPECIES DE MAR PDF
RISCOS ELÉCTRICOS NA PESCA PDF
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN A CAMPIONATOS PDF
SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA COMPETICIÓNS E ACTIVIDADES PARA NENOS DOC
ESTATUTOS E REGULAMENTO DA FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA PDF
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NO CASO DE ACCIDENTE PDF
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 2018 PDF
SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 2018 PDF
PARTE DE ACCIDENTES PDF
GUIA DE URXENCIAS FEDERACIÓNS DEPORTIVAS PDF
Acordos Deportivos 2016 PDF
Acordos Deportivos 2017 PDF
Convenio de colaboración con deportes 2018 PDF