DOCUMENTACIÓN.

 
OBSERVACIÓNS DO TESOREIRO PDF
CADRO DE PARTICIPACIÓNS PDF
PLANIFICACIÓN DA TEMPADA 2018 PDF
CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS PDF
AFILIACIÓN 2020 EXCEL
TABOA DE MEDIDAS ESPECIES DE MAR PDF
RISCOS ELÉCTRICOS NA PESCA PDF
SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA COMPETICIÓNS E ACTIVIDADES PARA NENOS DOC
ESTATUTOS E REGULAMENTO DA FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA PDF
CADRO MÉDICO PROVINCIAS PDF
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 2020 PDF
SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 2020 PDF
PARTE DE ACCIDENTES (No hay parte de accidentes, se hace mediante telefono)
GUIA DE URXENCIAS FEDERACIÓNS DEPORTIVAS PDF
Acordos Deportivos 2016 PDF
Acordos Deportivos 2017 PDF
Convenio de colaboración con deportes 2018 PDF