Bases selectivo salmónidos mosca.

Bases do campionato selectivo salmónidos mosca.

 

Bases

 

 

Clasificación autonómico salmónidos lance.

Clasificación do campionato autonómico salmónidos lance.

 

Clasificación

 

Bases provinciáis mar costa.

Bases dos campionatos provinciáis mar costa, das catro provincias.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

Clasificación open liga de clubes salmónidos mosca.

Clasificación do campionato open liga de clubes salmónidos mosca.

 

Clasificación

 

Bases autonómico salmónidos lance.

Bases do campionato autonómico salmónidos lance, para os días 21 e 22 de maio.

 

Bases

 

 

Clasificación autonómico salmónidos mosca.

Clasificación do campionato autonómico salmónidos mosca.

 

Clasificación

 

 

Clasificacións provinciáis embarcación fondeada.

Clasificacións dos campionatos provinciáis de embarcación fondeada.

 

A Coruña - Lugo - Pontevedra

 

 

Bases open liga de clubes salmónidos mosca.

Bases do campionato open liga de clubes salmónidos mosca, para o vindeiro día 15 de maio.

 

Bases

 

 

Bases autonómico salmónidos mosca.

Bases do campionato autonómico salmónidos mosca, para os días 7 e 8 de maio.

 

Bases

 

 

 

Clasificacións provinciáis salmónidos mosca.

Clasificacións dos campionatos provinciáis salmónidos mosca.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

Manifestación na defensa da pesca.

 

 

 

Bases provinciáis embarcación fondeada.

Bases dos campionatos provinciáis embarcación fondeada.

 

A Coruña - Lugo- Pontevedra

 

 

Clasificacións provinciáis salmónidos lance.

Clasificacións dos campionatos provinciáis salmónidos lance.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

AVISO DA APERTURA DO PRAZO PARA A XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN. 

Hoxe, mércores 20 de abril, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución coas listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 5 de novembro de 2015. 

Polo tanto, os beneficiarios dispoñen de prazo para solicitar o cobro e xustificar a subvención, dende mañá xoves 21 de abrilata o venres 20 de maio de 2016. 

Ver nova en:  http://deporte.xunta.gal/

 

Bases provinciáis salmónidos mosca.

Bases dos campionatos provinciáis salmónidos mosca, das catro provincias.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

Clasificación open liga de clubes mar costa.

Clasificación do campionato Open liga de clubes mar costa.

 

Equipos - Individual

 

Bases provinciáis salmónidos lance.

Bases dos campionatos provinciáis salmónidos lance, das catro provincias.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

Subvencións a entidades deportivas.

Publicada na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte a listaxe coas subvención a entidades deportivas convocadas por Resolución do 5 de novembro de 2016 (a listaxe está todavía pendente de publicación no Diario Oficial de Galicia).

 

Xunto coa listaxe de subvencións concedidas, as denegadas e as solicitudes excluídas, hai dispoñible unha guía de axuda para facilitar o proceso de solicitude de abono da subvención, así como os enlaces aos anexos requiridos para a súa xustificación.

 

O prazo para solicitar o cobro e xustificar a subvención concedida será dun mes dende o día seguinte ao da publicación da listaxe definitiva no Diario Oficial de Galicia (probablemente para a vindeira semana), feito do que se informará tamén a través do correo electrónico.

 

Toda a información está dispoñible en:  http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&int1=2905&idIdioma=2

 

 Secretaría Xeral para o Deporte

Escola Galega de Administración Publica (EGAP)

Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas) – 2º andar

15781 Santiago de Compostela

deporte.xunta.gal

 

Clasificación e fotos Autonómico corcheo mar.

Clasificación e fotos do campionato Autonómico corcheo mar.

 

Clasificación

Fotos

 

Open liga de clubes mar costa.

Bases do campionato Open liga de clubes mar costa, para o vindeiro día 16 de abril.

 

Bases

 

 

Clasificación e fotos open pesca dende rocha.

Clasificación e fotos do campionato open pesca dende rocha.

 

Clasificación

Fotos

 

 

Circular 3/2016

As conductas que eviten, impidan perturben oun no permitan realizar controis de dopaxe na forma legalmente prevista.

Circular

 

Nos vemos en la triste obligación de comunicar el fallecimiento de D. Jesús Bahamonde Rey, Júez único do Comité de Disciplina Deportiva.

Todos los integrantes que formamos parte de la Pesca Deportiva acompañamos en el sentimiento a su familia y amigos en estos difíciles momentos.

El sepelio tendrá lugar mañana 29 de Marzo de 2016 a las 17:30 horas y partirá del Tanatorio San Antonio de Ponteceso

 

Sentencia do Tribunal Supremo.

 

Sentencia

 

 

Autonómico corcheo mar.

Bases do campionato Autonómico corcheo mar, para o vindeiro día 10 de abril.

 

Bases

 

 

Open pesca dende rocha.

Bases do campionato Open pesca dende rocha, para o vindeiro día 03 de abril.

 

Bases

 

 

Calendario Deportivo 2016.

Calendario deportivo para o ano 2016 aprovado na asemblea.

 

Calendario

 

 

Suvbencións a clubs deportivos.

Subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

(Bases: DOG 27.10.2015; Convocatoria: DOG 13.11.2015)

  

Hoxe, mércores 9 de marzo de 2016, publicouse na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, a listaxe cos datos obxecto de valoración para que por parte dos interesados se poidan presentar alegacións no caso de desconformidade.

 

O prazo para presentar alegacións remata o luns 21 de marzo de 2016.

 

Información dispoñible en: http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&int1=2905&idIdioma=2

Convocatoria de asemblea xeral ordinaria.

Convocatoria de asemblea xeral ordinaria para o vindeiro día 13 de marzo.

 

Convocatoria

 

 

Orden de vedas 2016.

Xa está a disposición de todos a orde de vedas 2016.

 

Orde de vedas

 

 

 

20 Muestra de gallo de pluma y mosca artificial.

Mostra do galo de pluma e mosca arctificial e concurso de montaxe de moscas.

 

Bases

 

 

 

Subvencións a entidades e clubs deportivos da provincia de Pontevedra.

 

Bases

 

 

 

Publicada a listaxe de solicitudes admitidas, excluídas e a emendar.

 

O pasado xoves 4 de febreiro publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de novembro de 2015 pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

 

Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e falta de do­cumentación nun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante os respectivos servizos provinciais de deportes. Transcorrido este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que o interesado desiste da súa petición, logo da resolución ditada nos ter­mos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

A listaxe pódese consultar en http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&int1=2905&idIdioma=2

 

 

Calendario provisional 2016.

Este calendario non é definitivo, está suxeito a modificacións.

 

CALENDARIO

 

 

Clasificación final 2º Selectivo mar costa.

Clasificación do 2º Campionato Selectivo mar costa, do día 21 de novembro.

 

Homes - Mulleres

La Voz de Galicia

 

Publicada a convocatoria de subvencións a Entidades Deportivas.

 

O venres 13.11.2015 publicouse no Diario Oficial de Galicia a “Resolución do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas”.

 

Prazo de solicitudes: ata o 14.12.2015

Toda a información sobre as subvencións así como a GUÍA DO SOLICITANTE (guía de axuda para a tramitación da solicitude), están dispoñibles na web   http://deporte.xunta.gal/

 

Lémbase que hai un enlace directo permanente ao espazo web adicado ás axudas a clubs no banner que se ilustra a continuación, situado no lateral esquerdo da web da Secretaría Xeral para o Deporte:

Convocatoria Clubs

 

NOTA: Para quen empregue o navegador Mozilla Firefox à unha vez aberto o formulario de solicitude, para poder cubrilo deberá premer en “Abrir con un visor diferente” e logo elixir “Abrir con Adobe Reader (Predeterminado)”.