FEDERACIÓN

Praza Agustín Díaz nº 1

Complexo deportivo Elviña (Local 5)

15008 A Coruña

Tfn: 677535699 / 670214510

www.fgpesca.org

federacion@fgpesca.org

V15141328

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA.

JOSÉ MANUEL REY ALVELA
PRESIDENTE
EMAIL
GERARDO OROL CASTRO
VICEPRESIDENTE 1º
EMAIL
JORGE GARCÍA DUARTE
SECRETARIO
EMAIL
JOSÉ LUIS GARCÍA PERNAS
TESOREIRO
EMAIL
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DELEGADO A CORUÑA
EMAIL
FERNANDO VILAS SEOANE
SUBDELEGADO A CORUÑA
EMAIL
FRANCISCO JAVIER QUINTANA MORENO
DELEGADO LUGO
EMAIL
GUILLERMO PIÑEIRO FERNÁNDEZ
DELEGADO OURENSE
EMAIL
SUBDELEGADO OURENSE
EMAIL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
DELEGADO PONTEVEDRA
EMAIL
JUAN RAMIRO AGRA REQUEIJO
SUBDELEGADO PONTEVEDRA
EMAIL
MANUEL GONZALEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DO COMITÉ DE XUICES
EMAIL
GERARDO OROL CASTRO
PRESIDENTE DO COMITÉ DE MAR-COSTA
EMAIL
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DO COMITÉ DE AUGA DOCE
EMAIL
JESÚS FRANCISCO BOLAÑO GARCÍA
PRESIDENTE DO COMITÉ DE SALMÓNIDOS
EMAIL
VICTOR SERANTES CHANTADA
PRESIDENTE DO COMITÉ DE EMB. FONDEADA
EMAIL
PABLO DE ANDRÉS VALES
PRESIDENTE DO COMITÉ DE BLACK-BASS
EMAIL